دبل بدون تراس کینگ

سوئیت دوبلکس دوخوابه کینگ

سوئیت یک خوابه تراس دار

کانکت دبل تراس دار کینگ

دبل پارتیشن دار کینگ

توئین کوئین

دبل تراس دار کینگ

سالن بیلیارد

سوئیت دوخوابه کینگ تراس دار