میزبان؛هتل سبز ایران

میزبان؛هتل سبز ایران


هتل بین المللی میزبان در سالهای اخیر از سوی سازمان محیط زیست کشور به عنوان واحد خدمات سبز کشور معرفی شده است.
این انتخاب از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور صورت گرفته است و میزبان توانسته با رعایت اصول زیست محیطی در عرصه های مختلف خدماتی خود،در راستای معیارهای بین المللی گام بردارد.
رعایت اصول درست زیرساخت‌ها، رعایت استانداردهای موجود و تجربیات کشورهای موفق در زمینه گردشگری، می‌تواند تمامی دغدغه‌های مغایرت گردشگری با حفظ محیط زیست را حل کند و میزبان نمونه موفق این رویکرد محسوب می شود.
مازندران به لحاظ تنوع محیط‌زیست در کشور منحصر‌به‌فرد است و همین مبحث خود به تنهایی عامل جذب گردشگران ورودی است.