اقامت با سمفونی پرندگان

جنگل‌های هیرکانی شمال ایران دارای تنوع زیست‌محیطی بی‌نظیر هستند که آن‌ها را در مقیاس جهانی متمایز می‌کند. 
جنگل‌های هیرکانی یکی از معدود جنگل های بارانی معتدل باقی مانده در جهان است و با تنوع زیستی غنی و گونه‌های بومی آن مشخص می‌شود.
به زودی در هتل جنگلی میزبان می توانید زیر سایه‌ی درختان، آواز پرندگان را تجربه کنید.

زیبایی‌های مسیر را در قاب دوربین‌تان ثبت کنید تا برای همیشه قابی از این جنگل دلربا داشته باشید.
هتل جنگلی میزبان به زودی تجربه‌ای بی‌نظیر را برای شما رقم خواهد زد.