تجلیل از هتل جنگلی میزبان

نخستین نشست صنفی مجریان پارک‌های جنگلی مازندران، به منظور ارائه خدمات بیشتر به گردشگران، در هتل جنگی میزبان واقع در پارک جنگلی اندارگلی شیرگاه برگزار شد.

مدیرکل پارک و ذخیره گاهی جنگلی سازمان جنگل و مراتع کشور،گفت در منطقه شمال 155پارک جنگلی و تفرجگاهی داریم که بطور مناسب براساس شاخص حضور مسافران و گردشگران جهت بهره‌مندی مردم از توزیع مناسبی برخوردار است.

بیات گفت: بعضی از این پارک‌ها در مسیرتردد قرارگرفتند که مردم جهت استراحت حضور پیدا می‌کنند و بعضی مقصد گردشگری هستند که امکانات بیشتری دارند.این پارک‌ها ترکیب شأن جنگلی و کاربری شأن گردشگری هستند که در حفظ حفاظت آن باید تلاش کنیم.
دکتر علوی مدیرکل منابع طبیعی ساری گفت با توجه به اینکه در آستانه تعطیلی نوروز قرار داریم این نشست با مجریان در پارک اندارگلی و مجموعه جنگلی میزبان گذاشته شد تا یک هم افزایی با مجریان پارک‌های داشته باشیم تا خدمات مناسب‌تری ارائه کنیم و از سوی دیگر هم مشکلاتی را شاید متوجه مجریان باشد تا قبل از تعطیلات آن‌ها را رفع کنیم.

دراین نشست از مهندس فریدون حاجی‌بابایی مجری مجموعه  هتل جنگلی میزبان تقدیرشد.