شهر رودخانه‌ای

شهر رودخانه‌ای
شهر رودخانه و دریا یكي از دلايل جذابيت شهر بابلسر عبور رودخانه ' بابلرود ' از ميان اين شهر است كه به دليل دارا بودن امكانات رفاهي همچون قايق هاي تفريحي ، زيپ لاين و چايخانه هاي همجوار با اين رودخانه، در بين شهرهاي مازندران شهره است و از اين شهر به عنوان نگين گردشگري مركز و شرق مازندران نام مي برند.     قطعا رودخانه‌ي زيباي بابلرود يكي از …
ادامه مطلب