خوشمزه های بازار ماهی 

خوشمزه های بازار ماهی 
خوشمزه های بازار ماهی  بازارماهی فروشان بابلسر و فریدونکنار، محل فروش و عرضه ی آبزیانی است که در دریای خزر، رودخانه ها و آببندان ها صید میشوند و پرورش مییابند.     ماهیان خوشمزهای که بعضی از آنها، بومی شمال ایران محسوب میشوند و درهیچ کجا نمیتوانید مانندش را پیدا کنید. فروش ماهی در بازارهای مازندران هنوز هم سنتی است و حال وهوای جذابی دارد. بازارماهی فروشان بابلسر و فریدونکنار …
ادامه مطلب

بازار سنتی بابلسر

بازار سنتی بابلسر
طعم و رنگ متفاوت  بابلسر بازارهای محلی و بومی یکی از زیبایی‌های شهرهای مازندران وبابلسراست وآنچه عرضه می‌شود محصولات خانه و مزرعه است؛ تابلویی از رنگ‌ها و طعم‌های خوشِ طبیعت. بازارهای محلی عطر، رنگ و هویت دارد. مگر می‌شود از کنارسبزی‌ها، ترشی‌ها و تخم‌مرغ‌های محلی بازار به سادگی رد شد و وسوسه نشد!  روزگاری که خبری از میوه‌های وارداتی نبود و هر چه که عرضه می‌شد محصول تولیدی کدبانوها و …
ادامه مطلب