شهر دانشگاهی

شهر دانشگاهی

بابلسرشهری فرهنگی و دانشگاهی محسوب می شود.
دانشگاه مازندران یک دانشگاه دولتی با بنای تاریخی در شهرزیبای بابلسراست. 
این دانشگاه برجسته در سال 1349 تاسیس شده است.
دانشگاه مازندران براساس رتبه‌بندی مؤسسه تایمز که یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه بندی جهان است، در زمره هزار دانشگاه برتر جهان و در بین دانشگاه‌های داخلی در رتبه ۱۲ قرار دارد.

 

 

دانشگاه مازندران هم اکنون بزرگترین مرکز آموزش عالی استان به شمار می‌رود و دارای سابقه‌ای بالغ بر نیم قرن سال است که هسته اولیه آن را مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی، مدرسه علوم کشاورزی ساری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر تشکیل داده اند که در سال ۱۳۵۸ و با تصویب شورای عالی انقلاب از ادغام این مراکز، دانشگاه مازندران به صورت رسمی تاسیس و در طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در هر دو عرصه کمی و کیفی داشته است.