بابلسر دیروز

چشم نوازی معماری در بابلسر

بابلسرشهری است با اصول شهرسازی درست که هیچ چیز از شهرهای چشم نواز و با ریخت منطبق با معماری ایرانی و نئوکلاسیک کم نداشت.

 


"بابلسر" شهری بود که با اصول،دانش و هویت بصری منظم ومنسجم ساخته شد.
معماری در خدمت رودخانه و ساحل بود و شهری رودخانه ای را معنا بخشید که حتی اروپایی ها هم به ان غبطه می خوردند.


 از زیبایی های بصری و ناب" بابلسر "گذشته به جز در چند نقطه شهر،چیزی باقی نمانده است.
چه حال خوشی داشت معماری دلنشین دهه های پیشین "بابلسر".


 درکتاب" عکس های تاریخی بابلسر"،گرداوری و پژوهش "سارو حاتمی"می توانید تصاویر گذشته این شهرزیبای ساحلی را تماشا کنید.