روزگار پررونق گمرگ بابلسر

ساختمان گمرک بابلسر با قدمت دوره پهلوی اول روبروی بابلرود شهرستان بابلسر قرار دارد.
گمرک بابلسر با قدمتی بیش از250 سال درگذشته یکی از مهمترین مراکز صادرات به خارج از کشور بود ولی حدود 40 سال قبل به دلایل مختلف کار صادرات از این گمرک متوقف شد.


​​​​​​​

تا پیش از تغییرات شهری بابلسر در دوره‌ی پهلوی اول، این محل عمدتاً  شهرت خود را مدیون  هویت بندری، گمرک و شیلاتش بود و با عنوان بندر مشهدسر شناخته می شد.در دوره‌ی پهلوی اول، بابلسر دستخوش تغییرات و تحوالت عمده ای در عرصه اقتصادی، شهری، فرهنگی و معنایی شد.


بندری بود به نام مشهدسر، که وجه تسمیه ای، مذهبی و مقدس داشت. این نام به مدفن شهید بودن اشاره داشت. تمام سیاحان و سفرنامه نویسانی که در این دوره وارد مشهدسر می شدند، به دیدن امامزاده ابراهیم(ع) می رفتند.
اهمیت اقتصادی مشهدسر در دو سازمان اقتصادی مهم شیلات و گمرک بود.
شیلات و گمرک با تاریخچه ای ریشه دار از زمان انعقاد قرارداد گلستان و ترکمنچای در عهد فتحعلی شاه قاجار، مستقل از دخالت روسها نبودند.

​​​​​​​
در اثر انقلاب اکتبر روسیه، نظام اقتصادی حاکم بر روسیه دچار تحولی عظیم شد، به نحوی که آثار این تحول تا آنسوی آب های دریای خزر، زندگی ساکنان این بندر را هم تحت تأثیر قرار داد. در پیش گرفتن رویه اقتصاد کمونیستی از سوی همسایه شمالی، به معنای رخت بربستن رونق از اقتصاد بندر مشهدسر بود.
پس از این تغییرات سیاسی در روسیه، رویکرد اقتصادی در مشهدسر مسیر تازه ای را برگزید.
یکی از پیامدهای مهم همه آنچه که شرح داده شد، این بود که بندر مشهدسر به شهرساحلی-توریستی بابلسر تغییر هویت داد.
و این شروع تغییرات در این شهر ساحلی بود...

بابلسر در دوران پهلوی

 نود سال پیش شهر بابلسر، نه شهر بود و نه بابلسر!

تاثیر انقلاب روسیه در بابلسر امروزی

این مقاله به کوشش آقای عباس مهدوی و دیگر اعضای تیم محتوای میزبان تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود آگاهی از تاریخ، جاذبه ها و سنت های شهر ساحلی بابلسر و طبیعت سبز مازندران داشته باشیم.
______________
درباره تیم ما بیشتر بدانید​​​​​​​

کارخانه محتوای میزبان

سبد خرید