زیبایی شهربانی


ساختمان شهربانی یکی از زیباترین بناهای تاریخی شهرساحلی بابلسر است.
بنایی که در سال ۱۳۱۰ و در دو طبقه ساخته شده و در سال ۱۳۵۸در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ساختمان شهربانی به دلیل موقعیت مکانی خود,روزانه در منظرشهروندان و گردشگران قرار دارد و هنوز هم زیباترین ساختمان این شهر محسوب می شود.
بنای تاریخی شهربانی به دلیل مالکیت بانکی قابلیت تبدیل شدن به موزه سکه مازندران را داراست و می تواند محل نمایش سکه های تاریخی باشد که هم اکنون در گنجینه اداره کل میراث فرهنگی مازندران خاک می خورند.
ایجاد موزه سکه در این بنا ،جاذبه ارزشمندی را در بابلسر خلق می کند و گردشگری این شهر را رونق بیشتری خواهد بخشید.
میدان های بابلسر با دلیل ساختمان های تاریخی خود،مورد توجه گردشگران قرار می گیرند.

سبد خرید