برج تاریخی بابلسر

برج زیبای بابلسرسالهاست که در جوار رودخانه شهر آرام گرفته است.
این برج که در اصل به عنوان منبع ذخیره آب طراحی و ساخته شده دارای شاخص‌های فنی، ساختمانی، هنری و اجتماعی است و در سال ۹۶ به شماره ۲۰۶۶۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
این منبع برای خنک نگه داشتن اب و دوری از تابش مستقیم نورخورشید و اب رسانی به ویلاها وساختمان های اطراف ساخته شد و بعدها ساعتی نیز به آن افزوده شد.
احتمالا با توجه به ساخت ساختمان های خاندان سلطنتی و پل فلزی توسط شرکت سوئدی سنتاب،این بنا هم باید توسط این شرکت ساخته شده باشد.
برج قدیمی ساعت در دوران پهلوی اول ، زمانی که بندر بابلسر دارای رونق بود ساخته شد و ارزش زیادی داشت. 
برج ساعت بابلسر در انتهای خیابان فلسطین و کنار رودخانه زیبای بابلرود واقع شده است .
قدمت برج قدیمی با پل فلزی قوسی این شهر برابری می کند.

سبد خرید