صید تاریخی در ساحل بابلسر
 
صید "پَره" یا تور‌گستر یکی از قدیمی‌ترین روش‌های صید ماهیان استخوانی در حاشیه‌ی جنوبی دریای خزر است که قدمتی تاریخی دارد و در ساحل بابلسر نیز پر‌رونق است.
صیادان برای صید به روش "پره" از تورهایی با ارتفاع هفت تا 10 متر و به طول بیش ازهزار متر استفاده می‌کنند. قطر سوراخ‌های تور "پره" به اندازه‌ای است که تنها ماهیان بالغ را صید می‌کند، بنابراین در حفظ ذخایر آب‌زیستی و بچه‌ماهی‌ها بسیار مؤثر است.
پس از گذشت مدتی که تور پهن شد، تور از سر انتهایی با  تراکتور به داخل ساحل کشیده و جمع‌آوری می‌شود. در نتیجه ماهیانی که داخل تور به دام افتادند به تدریج به سمت ساحل هدایت و توسط صیادان جمع‌آوری می‌شوند. در زمان‌های قدیم، کشیدن و جمع کردن تور به وسیله‌ی نیروی صیادان و با کمک حیوانات صورت می‌گرفت و صیادان با خواندن اشعار محلی، انسجام و شور خاصی برای آسان‌تر شدن کار ایجاد می‌کردند. اما امروزه این کار را نیروی مکانیکی تراکتور انجام می‌دهد.
 صید سنتی و قدیمی پره در نیمه دوم سال رواج و رونق دارد.

سبد خرید