چیدمان سینمایی ظرفیت: 150 نفر
چیدمان U ظرفیت: 60 نفر
چیدمان ضیافت ظرفیت: 100 نفر
امکانات: تلوزیون و میکروفون
سانس های قابل رزرو: 8 الی 15 - 16 الی 23  
قیمت: 130.000.000 ریال

سالن چندمنظوره

رزرو سالن
سبد خرید