​چیدمان جلسه‌ای:
ظرفیت: 6 نفر
قیمت: به ازای هر ساعت 15.000.000 ریال


اتاق جلسات 4 ستاره

رزرو سالن
سبد خرید