میزبان؛دانشگاهی متفاوت برای گردشگری

مجموعه هتل و رستوران های"میزبان"درسالیان اخیر به برندصنعت گردشگری شمال ایران مبدل شده است. هتل ستاره و رستوران های متنوع و متعددمیزبان درشهرساحلی بابلسر،درجذب گردشگران داخلی و خارجی به مازندران و این شهرزیبا،نقش موثری ایفا کرده است. داشته های میزبان تنها در اقامت پرستاره و پذیرایی و دلچسب خلاصه نمی شود. میزبان برای میزبانی شایسته،به اموزش و کارامدی نیروهای شاغل در صنعت گردشگری نیز توجه ویژه ای داشته و با …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

​​​​​​​​​​​​​​

دسته بندی ها​​​​​​​

​​بایگانی ها