آستان مقدس امامزاده ابراهیم

هتل میزبان بابلسر

آستان مقدس امامزاده ابراهیم

امامزاده ابراهیم فرزند امام موسی کاظم

در بين اهالي منطقه امامزاده ابراهيم به (ابوجواد) معروف است كه با خواهرش در بازار محله مشهد سر به خاك سپرده شده اند. ملگنوف اين امامزاده را به نام ابراهيم ابوجواد بن امام موسي (علیه السلام) خوانده و مي نويسد: كه سيد شمس الدين بابلكاني بقعه او را ساخته است. اما در بعضي از كتابها، امامزاده ابراهيم را برادر امام رضا (علیه السلام) ياد كرده اند . با توجه به سندهاي موجود، ملگنوف عقيده دارد كه امامزاده ابراهيم پسر امام موسي (علیه السلام) مي باشد و برادر بودن امام رضا (علیه السلام) را تائيد مي كند .


 امامزاده ابراهيم در بين اهالي منطقه به (ابوجواد) معروف است كه با خواهرش در بازار محله مشهدسر به خاك سپرده شده اند. در بعضي از كتابها، امامزاده ابراهيم را برادر امام رضا (علیه السلام) ياد كرده اند. به علت وجود همين آرامگاه در گذشته بابلسر به نام مشهدسر شهرت يافته بود.
ساختمان بقعه بنايی است 8 ضلعي، با گنبدي كلاه درويشي كه داراي عظمت خاصی مي باشد و ساختمان مسجدی بزرگ و بنايي براي آبدارخانه يا نظاير آن به این بنا افزوده اند. داخل بناي اصلي و بر جرز مسجد گچ بري هاي ظريفي است كه در نوع خود بي نظير است.
این بنا از نظر دارا بودن آثار تاریخی ارزشمند هنری مانند درهای نفیس، صندوق چوبین و كتیبه های متعدد شهرت دارد. در روی درب های این بنا سه تاریخ 857 ، 858 و 841 هجری قمری حک شده است.
بنای امامزاده ابراهیم به سال 841 هجری قمری به فرمان سید بی بی خاتون (همسر سلطان امیر شمس الدین از اوامر دوره تیموری) ساخته شده است. 

آدرس: بابلسر، خیابان شریفی، میدان بلال حبشی