رز صورتی - VIP

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

رز صورتی - VIP
رز صورتی - VIP
رز صورتی - VIP

رز صورتی - VIP

چیدمان میز گرد :

ظرفیت: 50 نفر

امکانات: میکروفون اجلاسی

قیمت: 5,000,000 ریال


تور مجازی