رز صورتی - VIP

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

رز صورتی - VIP
رز صورتی - VIP
رز صورتی - VIP

رز صورتی - VIP

چیدمان میز گرد :

  • ظرفیت: 35 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 5,000,000 ریال


تور مجازی