رز سفید - VIP

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

رز سفید - VIP
رز سفید - VIP
رز سفید - VIP

رز سفید - VIP

چیدمان U :

  • ظرفیت: 35نفر
  • امکانات: میکروفون - ویدئوپرژکتور
  • قیمت: 5,000,000 ریال


تور مجازی