رز سفید - VIP

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

رز سفید - VIP
رز سفید - VIP
رز سفید - VIP
رز سفید - VIP
رز سفید - VIP
رز سفید - VIP
رز سفید - VIP رز سفید - VIP رز سفید - VIP

رز سفید - VIP

چیدمان U :

ظرفیت: 35نفر

امکانات: میکروفون اجلاسی- ویدئوپرژکتور

قیمت: 5,000,000 ریال


تور مجازی