تالار نیلوفر

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار نیلوفر
تالار نیلوفر
تالار نیلوفر
تالار نیلوفر
تالار نیلوفر تالار نیلوفر

تالار نیلوفر

  

چیدمان سینمایی:

ظرفیت: 200 نفر

امکانات: میکروفون

قیمت: 10,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

ظرفیت: 120 نفر

امکانات: میکروفون

قیمت: 10,000,000 ریال


تور مجازی