تالار نیلوفر

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار نیلوفر
تالار نیلوفر
تالار نیلوفر
تالار نیلوفر
تالار نیلوفر تالار نیلوفر

تالار نیلوفر

  

چیدمان سینمایی:

  • ظرفیت: 200 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 7,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

  • ظرفیت: 120 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 7,000,000 ریال


تور مجازی