تالار ارکیده

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار ارکیده
تالار ارکیده
تالار ارکیده
تالار ارکیده
تالار ارکیده تالار ارکیده

تالار ارکیده

  

چیدمان سینمایی:

  • ظرفیت: 300 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 10,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

  • ظرفیت: 150 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 10,000,000 ریال


تور مجازی