تالار ارکیده

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار ارکیده
تالار ارکیده
تالار ارکیده
تالار ارکیده
تالار ارکیده
تالار ارکیده
تالار ارکیده تالار ارکیده تالار ارکیده

تالار ارکیده

  

چیدمان سینمایی:

ظرفیت: 300 نفر

امکانات: میکروفون

قیمت: 15,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

ظرفیت: 150 نفر

امکانات: میکروفون

قیمت: 15,000,000 ریال


تور مجازی