تالار لادن

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن تالار لادن

تالار لادن

  

چیدمان سینمایی:

  • ظرفیت: 350 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 50/000/000 ریال

چیدمان میز گرد:

  • ظرفیت: 250 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 50/000/000 ریال


تور مجازی