تالار لادن

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن
تالار لادن تالار لادن تالار لادن تالار لادن تالار لادن تالار لادن تالار لادن

تالار لادن

  

چیدمان سینمایی:

ظرفیت: 350 نفر

امکانات: میکروفون

قیمت: 50,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

ظرفیت: 250 نفر

امکانات: میکروفون

قیمت: 50,000,000 ریال


تور مجازی