تالار نگین

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین تالار نگین تالار نگین تالار نگین

تالار نگین

  

چیدمان سینمایی:

ظرفیت: 450 نفر

امکانات: میکروفون

قیمت: 20,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

ظرفیت: 220 نفر

امکانات: میکروفون

قیمت: 20,000,000 ریال


تور مجازی