تالار نگین

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین
تالار نگین تالار نگین

تالار نگین

  

چیدمان سینمایی:

  • ظرفیت: 450 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 20,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

  • ظرفیت: 220 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 20,000,000 ریال


تور مجازی