تالار نسترن

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن تالار نسترن تالار نسترن تالار نسترن تالار نسترن

تالار نسترن

  

چیدمان سینمایی:

  • ظرفیت: 800 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 30,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

  • ظرفیت: 400 نفر
  • امکانات: میکروفون - TV
  • قیمت: 30,000,000 ریال


تور مجازی