کنسرت گروه چارتار
کنسرت گروه چارتار
یک شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶

کنسرت گروه چارتار در مجتمع تفریحی-توریستی میزبان

با توجه به تغییر زمان برگزاری، این کنسرت در تاریخ 11 مرداد در مجتمع میزبان برگزار می گردد.

خرید بلیط اینترنتی:  بلیط کنسرت