اهدا جایزه مسئولیت اجتماعی به هتل میزبان بابلسر
اهدا جایزه مسئولیت اجتماعی به هتل میزبان بابلسر
چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

حضور مجتمع تفریحی توریستی میزبان در نخستین آیین رونمایی از ثبت ملی کتب نستعلیق میر عماد و دریافت تندیس ملّی مسئولیت اجتماعی