تخفیف ویژه ماه مبارک رمضان
تخفیف ویژه ماه مبارک رمضان
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

2 شب اقامت = شب سوم رایگان

3 شب اقامت = شب چهارم و پنجم رایگان

شرایط استفاده با رزرو قبلی و به غیر از روزهای تعطیل

تلفن رزرو: 01135284555