مجموعه تالارها

مجموعه تالار های پذیرایی میزبان با 6 سالن, در دو بخش همکف و طبقات, به ظرفیت نهایی بیش از 3000 نفر, آمادگی پذیرایی از میهمانان گرامی جهت برگزاری همایش ها, سمینارها, جلسات, همچنین مجالس عروسی و ... را دارد.
تالار لاله

مجموعه تالار های پذیرایی  میزبان با 6 سالن در دو بخش همکف و طبقات به ظرفیت نهایی بیش از 3000 نفر، آمادگی  پذیرایی از میهمانان گرامی جهت برگزاری همایش ها، سمینارها، جلسات، هم چنین مجالس عروسی و ... را دارد.

تالار لادن

مجموعه تالار های پذیرایی  میزبان با 6 سالن در دو بخش همکف و طبقات به ظرفیت نهایی بیش از 3000 نفر، آمادگی  پذیرایی از میهمانان گرامی جهت برگزاری همایش ها، سمینارها، جلسات، هم چنین مجالس عروسی و ... را دارد.

تالار نسترن

تالار نسترن

سالن VIP

سالن VIP