دبل بدون تراس کينگ
مناسب برای ۱ یا ۲ نفر

امکانات:

 • اینترنت پرسرعت
 • بوفه صبحانه رایگان
رزرو آنلاین
دبل تراس دار کينگ
مناسب برای ۱ یا ۲ نفر

امکانات:

 • اینترنت پرسرعت
 • بوفه صبحانه رایگان
رزرو آنلاین
توئین کوئین
مناسب برای ۲ تا ۴ نفر

امکانات:

 • اینترنت پرسرعت
 • بوفه صبحانه رایگان
رزرو آنلاین
دبل پارتیشن دار کینگ
مناسب برای ۴ نفر

امکانات:

 • اینترنت پرسرعت
 • بوفه صبحانه رایگان
رزرو آنلاین
کانکت دبل تراس دار کینگ
مناسب برای ۴ نفر

امکانات:

 • اینترنت پرسرعت
 • بوفه صبحانه رایگان
رزرو آنلاین
سوئیت یک خوابه تراس دار
مناسب برای ۲ نفر

امکانات:

 • اینترنت پرسرعت
 • بوفه صبحانه رایگان
رزرو آنلاین
سوئیت دوبلکس دوخوابه کینگ
مناسب برای ۴ نفر

امکانات:

 • اینترنت پرسرعت
 • بوفه صبحانه رایگان
رزرو آنلاین
سوئیت دوخوابه کینگ تراس دار
مناسب برای ۶ نفر

امکانات:

 • اینترنت پرسرعت
 • بوفه صبحانه رایگان
رزرو آنلاین